SERIA ANARCHISTYCZNE ARCHIWA - MICHAŁ BAKUNIN

Adam Leśniewski "Bakunin a sprawy polskie w okresie Wiosny ludów i powstania styczniowego 1863 r."
Wydawnictwo: Poznańska Biblioteka Anarchistyczna
ISBN 83-923977-1-1
Poznań 2006 r., Część I - 60 str. A5, Część II - 68 str. format: A5, oprawa miękka

Wśród licznych publikacji traktujących o Wiośnie Ludów i powstaniu styczniowym spotyka się niemało wzmianek o Bakuninie, brak natomiast monografii poświęconej jego słowianofilskiej ideologii oraz związkom, jakie istniały między polskim ruchem narodowowyzwoleńczym a jednym z jego najbardziej niezwykłych sojuszników.

W latach 1848-1863 poświęcił Bakunin sprawom polskim wiele uwagi, a w pewnych okresach stanowiły one główny ośrodek jego zainteresowań. Pierwsza część pracy traktuje o okresie Wiosny Ludów, kiedy to Bakunin, powodowany szczerym oburzeniem ma ciemięzców Polski oraz poczuciem własnej bezsiły z powodu braku masowego rosyjskiego ruchu rewolucyjnego, wiązał swe nadzieje na obalenie reżymu carskiego ze zwycięstwem rewolucji polskiej. Druga część opisuje okres po jego ucieczce z Syberii kiedy to szczególnie mocno zaangażował się Bakunin w sprawy powstania styczniowego.

W ramch Aneksu opublikowaliśmy również 2 prace Bakunina dotyczace spraw porusznych w tematyce wydawnictwa: "Siedemnasta rocznica polskiej rewolucji" i "Do rosyjskich, polskich i wszystkich słowiańskich przyjaciół!"

Paul Avrich "Bakunin i Nieczajew"
Wydawnictwo: Poznańska Biblioteka Anarchistyczna
ISBN 83-922180-9-4
Poznań 2006 r., 32 str., format: A5, oprawa miękka

Okres w życiu Bakunina związany z Nieczajewem (1869-1872) jest względnie krótki. Jednakże, jest to ważny rozdział w historii rosyjskiego ruchu rewolucyjnego, przedstawiający fundamentalne zagadnienia rewolucyjnej taktyki i moralności, z którymi rewolucjoniści zmagają się po dziś dzień. Związki Bakunina z Nieczajewem były także jednym z czynników, które doprowadziły do konfliktu z Marksem i usunięcia Bakunina (w 1872 r.) z Międzynarodówki. Skłoniło to Bakunina do rewizji poglądów na rewolucję i przyjęcia wolnościowych zasad, odrzucających to, co nazywał "jezuityzmem" i "makiawelizmem" u Nieczajewa.

Tomasz Olszewski "Bakunin i Marks. Anatomia sporu w I Międzynarodówce"
Wydawnictwo: Poznańska Biblioteka Anarchistyczna
ISBN 83-922180-6-x
Poznań 2006 r., 84 str., format: A5, oprawa miękka

Powstałe w 1864 roku Międzynarodowe Stowarzyszenie Robotników, zwane powszechnie I Międzynarodówką, położyło fundamenty dla powstania zorganizowanego ruchu robotniczego. Początkowo Międzynarodówka była organizacją o charakterze federalistycznym, grupującym działaczy robotniczych różnych nurtów myśli socjalistycznej. Po pewnym jednak czasie, konflikt miedzy socjalizmem "autorytarnym" a anarchizmem sprawiły, że działalność Stowarzyszenia uległa zahamowaniu a następnie sparaliżowane rozłamami MSR rozpadło się. W niniejszej publikacji ukazana została anatomia konfliktu pomiędzy Karolem Marksem i Michałem Bakuninem, twórcami dwóch głównych nurtów myśli ruchu robotniczego.

Michał Bakunin "Anarchistyczne programy"
Wydawnictwo: Poznańska Biblioteka Anarchistyczna
Poznań 2005, 28 str., okładka: miękka,
ISBN: 83-922180-3-5

Broszura zwiera pięć tekstów napisanych przez Bakunina w latach 1866 - 1868: "Katechizm Narodowy", "Nasz Program", "Program i statut Międzynarodowego Aliansu Demokracji Socjalistycznej", "Program i cel Rewolucyjnej Organizacji Braci Międzynarodowych", "Program Tajnego Międzynarodowego Aliansu Demokracji Socjalistycznej". W prostych i konkretnych punktach przedstawiają one podstawy anarchistycznej ideologii sformułowanych przez jednego z ojców anarchizmu.

 

Oficyna Trojka www.bractwotrojka.pl


[strona główna] [biografia] [pisma] [opracowania] [ikonografia] [bibliografia] [odnośniki] [redakcja]
Strony Internetowe Trojka Design  © 2001-2013 rozbrat.org