Michał Bakunin "Pisma Wybrane". Zawartości

Wydawnictwo "Książka i Wiedza", Warszawa 1965 r. Wydanie I, nakład 3000 + 250 egz.;
Wyboru dokonała, wstępem i przypisami opatrzyła Hanna Temkinowa;
Z oryginałów francuskich, rosyjskich i niemieckich przełożyli: Zofia Krzyżanowska, Bolesław Wścieklica, Jerzy Dewitz, Zbigniew Schabowski;
Seria "Biblioteka Myśli Socjalistycznej", redakcja serii: Mieczysław Orlański,
1698 publikacja "KiW"

Tom I
672 str. 12,5x20,5 cm

Wstęp - HANNA TEMKINOWA "PROBLEMATYKA WOLNOŚCI W POGLĄDACH MICHAŁA BAKUNINA" - (str. 5 - 64)

"Historia mego życia, część pierwsza (lata 1815-1840)" - (str. 65 - 82)

"Moje notatki" 4 wrzesień - 9 listopad 1837 r.

Korespondencja Bakunina z lat 1836 - 1840:
-Listy do sióstr Tatiany i Barbary (28 lutego roku 1836; 10 sierpnia roku 1836, Twer; Początek maja roku 1837 - Moskwa; Priamuchino 1837 roku, wrzesień, 4-go; 2 listopada roku 1837; 9 listopada roku 1837; początek marca roku 1838 - Moskwa;)
- Listy do M. Stankiewicza (13 maja roku 1839, Priamuchino; 11 lutego roku 1840;)
- List do A. I. Hercena z 20 kwietnia roku 1840, Twer;

"Reakcja w Niemczech" - (str. 126 - 156)

"Siedemnasta rocznica polskiej rewolucji" - Przemówienie M. Bakunina, wygnańca rosyjskiego, wygłoszone w Paryżu 29 listopada 1847, na zebraniu poświęconym uczczeniu rocznicy polskiego powstania. - (str. 157 - 170)

"Do rosyjskich, polskich i wszystkich słowiańskich przyjaciół" - (str. 171 - 200)

"Sprawa ludu. Romanow, Pugaczow czy Pestel" - (str. 201 - 231)

"Federalizm, socjalizm i antyteologizm" - (str. 232 - 397)

"Spowiedź" - (str. 397 - 593)
Tom II
674 str. 12,5x20,5 cm

"Do Towarzyszy z Międzynarodowego Stowarzyszenia Robotników w Le Locle i La Chaux De-Fonds. Listy o patriotyzmie" - (str. 7 - 50)

"Imperium knuto-germańskie a rewolucja społeczna. Zeszyt drugi" - (str. 51 - 139)

"Przedmowa do drugiego zeszytu Imperium knuto-germańskiego" - (str. 140 - 164)

"Państwowość a anarchia" - (str. 165 - 337)

"Dodatek "A" do pracy Państwowość a anarchia" - (str. 338 - 370)

Korespondencja Bakunina z lat 1863 - 1870 (str. 371 - 450):
- Listy do Hercena i Ogariowa (15/3 października 1861 r., 31 marca 1863 r., 9 kwietnia 1863 r., l sierpnia 1863 r., 19 sierpnia 1863 r., 29/17 sierpnia 1863 r., 23 marca 1866 r., 19 lipca 1866 r., )
- List Bakunina do Talandiera (24 lipca 1870 r.)- List do Tchórzewskiego (24/12 kwietnia 1864 roku) .
- Do Centralnego Rządu Powstańczego w Polsce
"Projekt odezwy do Polaków"
"Przemówienie Bakunina na bankiecie w Sztokholmie"

"Referat o Aliansie" - (str. 451 - 491)

ANEKS
K.Marks i F. Engels - "Rzekome rozłamy w Międzynarodówce" - (str. 492 - 553)
K.Marks i F. Engels - "Rezolucje kongresu w Hadze 1872" - (str. 554 - 566)[strona główna] [biografia] [pisma] [opracowania] [ikonografia] [bibliografia] [odnośniki] [redakcja]
Strony Internetowe Trojka Design  © 2001-2013 rozbrat.org